Få siste nytt

Ekspressbehandling av MDGs forslag om å hente skadde palestinske barn til Norge

gaza internasjonal solidaritet Nov 28, 2023

MDG foreslår en humanitær innsats for å hente skadde palestinske barn fra Gazastripen slik at de kan få medisinsk behandling i Norge og andre Europeiske land.

Denne uken fremmet jeg et forslag om at regjeringen må ta initiativ til en humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp.

 

Normalt sett tar det mange måneder før slike representantforslag behandles i Stortinget. Derfor foreslo vi også at forslaget skulle hastebehandles, ettersom situasjonen for de skadde barna på Gazastripen er kritisk. Hasteforslaget ble behandlet torsdag og da ble alle partiene på Stortinget enige om at dette forslaget skal få en ekspressbehandling i Stortinget – slik at vi kan bli enige raskt. Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Åsmund Aukrust blir saksordfører for saken. Han fortalte meg at saksbehandlingen blir som følger:

  • Mandag 27.11 skal regjeringen gi sitt svar på forslagene vi har fremmet.
  • Torsdag 30.11 skal utenrikskomiteen gi sin innstilling til Stortinget.
  • Tirsdag 5.12 skal saken behandles i Stortinget.

Jeg er glad for at komitéleder Eriksen Søreide har satt i gang en ekspressbehandling av saken i utenrikskomiteen og for at regjeringen sier at de skal komme tilbake raskt med sin vurdering av forslaget.

Over 7700 barn har blitt skadet av Israels krigføring på Gazastripen så langt. Men på Gazastripen er alle sykehus helt eller delvis ute av drift. Det er mangel på rent vann, mat og medisiner. Mange har også mistet sine foreldre og omsorgspersoner. Organisasjonen Redd Barna melder om at de har begynt å bruke et nytt begrep i Gaza: «Skadde barn uten overlevende familiemedlemmer”.

De krigsskadde barna må få hjelp, og det haster. Egypt, Jordan og De Forente Arabiske Emirater, som til nå har tatt imot skadde barn, har ikke kapasitet til å behandle alle som trenger det. Derfor bør europeiske land forplikte seg til å ta imot alle barna som trenger medisinsk behandling.

Vi foreslår at Norge bør ta et internasjonalt initiativ for å få barn ut av Gaza og til helsehjelp i europeiske land, og at vi skal tilby å ta imot et stort antall barn som kan få medisinsk behandling her i Norge.

Hvert barneliv teller. Jeg håper at vi i Norge kan bidra med vårt helsevesen og overskudd til å hjelpe noen av de tusenvis av skadde palestinske barna i Gaza. Det vil kunne utgjøre forskjellen på liv og død for dem. Hvis Stortinget den 5. desember vedtar forslagene våre, kan vi hvertfall bidra til å gjøre en forferdelig situasjon litt bedre. Tusen takk til Redd Barna og UNICEF for gode innspill og råd underveis!

Forslaget betyr mye for meg personlig. Det var gjennom en slik innsats at pappa og 12 andre barn kom til Norge i 1968 og fikk medisinsk behandling under Vietnamkrigen. Da var det den internasjonale organisasjonen Terre Des Hommes som organiserte at skadde vietnamesiske barn fikk komme til Norge og andre Europeiske land for medisinsk behandling.

Dette er bare ett av flere politiske forslag MDG har fremmet på Stortinget de siste ukene for å bedre situasjonen for menneskene på Gazastripen. Denne uken fremmet vi også forslag om at Stortinget bør opprette et flerårig hjelpe- og gjenoppbyggingsprogram for Gaza, slik som Stortinget gjorde med Nansenpakken for Ukraina.

Det er viktig å adressere de prekære humanitære behovene akkurat nå, samtidig må vi jobbe for de langsiktige politiske løsningene. Det blir ikke fred før Palestinerne får sin egen stat, og Israelere og Palestinere kan leve likeverdige liv side om side. Sammen med SV, Rødt og Venstre stemte MDG for at Norge må anerkjenne Palestina som egen stat for et par uker siden. Dessverre ble forslaget stemt ned, fordi regjeringen og Høyre mener at tiden ikke er inne. Det er vi sterkt uenige i. Det å anerkjenne Palestina som stat, sammen med de 138 landene som har gjort det, vil bidra til å legge press på Israel.

I videoen under kan dere se partileder Arild Hermstad og jeg motta postkort fra kunststudenter i Oslo og Bergen.

 

Her kan dere også lese om resolusjonene som MDG har vedtatt i Sentralstyret og i Landsstyret.

Liker du Miljøpartiet de Grønne sin politikk?

 

Klikk her

Få siste nytt fra meg rett i innboksen!